Vårt kära Ego

vårt kära ego

Här kommer min beskrivning på vårt kära ego

Det finns tydligen många definitioner på vårt kära ego och dess betydelse och verkan, så här kommer en till. Jag ska även ta Jaget, så som jag ser på det. Jag förmodar att kärt barn har många namn.

Vårt kära Ego, är något vi präglas till här på Jorden. Något som är av betydelse för oss människor och hur vi ska kunna kommunicera med varann, tror vi. Vissa påstår vi ska bli vän med egot och ta den till oss. Men har en annan idé om detta.

 

Egot behövs fast bara till viss del

Vi behöver egot till viss del för att kunna kommunicera med andra människor. Till viss del i alla fall. Egot är till största delen det vi präglas in i, genom föräldrar, skola, arbete och samhälle.

Egot har vi egentligen missuppfattat helt, och idag har våra egon tagit alldeles för stor plats. Det har skett genom att samhället, präglingen och skolan har genomsyrat våra egna egon med att det vi ser på och kan ta på är det enda som är sant.

När det gäller det filosofiska och vårt rätta innersta jag så har man sett till att separera oss från vår egen medvetenhet och vår egen själ.

Men vad gör vårt kära egot för nytta då? Jo den bevakar oss till den del att den vill inte ha någon form av förändring eller utveckling med den mänskliga delen. Det är dess uppgift, men tyvärr går våra tankar in och tror att andras åsikter och prägling är en sanning.

Jaget, eller mitt sanna rätta inre medvetenhet.

Jaget, det som är jag, Katarina, vill jag benämna är det som är tillhörande själen. Min benämning, låt oss säga Jaget/själen/medvetandet är det som ska ha den största plats för dig som person, människa och själ.

Hur du tar dig fram här i livet och till vilket liv du vill och önskar leva, för att utvecklas som själ och människa. Jag är övertygad om att allas liv skulle se annorlunda ut om var och ens ego inte tog så mycket plats och ställde till det för oss.

Men å andra sidan är det bra känna till den så man får vetskap om hur egot fungerar. Så kanske man ska se över sig själv och hur sitt eget ego verkar, så kan man se på den och låta den inte ta så mycket plats som den ofta gör med oss.

Kanske det bero på den tid vi lever i just nu. Kanske det är förutbestämt vi ska ha stora egon nu. Vad vet jag, men att många har den är då helst sant. Det är ju bara se på hur världen ser ut idag.

Egot i grupp får mer kraft

Ett ego som ska bestämma över andra människor som inte ens delar ideologin med andra och att ha oliktänkande och tro är en skymf och hädelse för egots värld och det är inte förankrat i själ och jaget direkt.

Det är ett statuerat exempel hur ett ego kan verka även i grupp. Kaka söker maka heter det ju, så även här. Men det här är så klart i stora mått, jag måste väl tillägga det. och att det finns på mindre personlig nivå. Kanske jag kom från ämnet något nu, men jag kunde inte låta bli ta detta som ett bra och statuerat exempel.

Hur får man egot ta mindre plats

Egentligen är det inte svårt allt, det är att bli mer medveten om hur livet och världen fungerar. Att förstå att vi inte är separerade från det vi kom ifrån. Du har säkert läst om attraktionslagen och har man förstått den rätt så förstår man också hur allt hänger samman.

Det är inte så svårt, bara att förstå sin egen prägling, förstå att vi alla har ett medvetande och en själv. Även att förstå att syftet med livet är att ha glädje, och livets funktion är att expandera.

Frustration är säkert ingen som undvikit eller gått förbi, så även jag har fått del av det. Frustration är en negativ tanke om ett misslyckande t ex. Om du känner frustration, omvänd den känslan till fascination istället och känn in vad det finns för möjligheter istället. Det är mycket enklare och mycket mer smärtfritt.

Alla kan lyckas, men ta ett steg i taget.

Jag har provat detta och jag känner själv jag får ett rikare liv och bättre innehåll i min vardag. Det här klarar alla av göra. Det enda du behöver göra är att bli medveten och förstå att allt är kärlek i grund och botten.

Vårt kära ego sätter prägel, dvs någon annans åsikt, särskilt när vi kommer till religion och traditioner. Jo det känner vi alla igen. Vem får inte dåligt samvete om man inte dyker upp till moster Agdas kafferep, fast man hellre hade velat göra något annat.

Det egots värld har fått oss att tro är att vi i sådana tillfällen är egoistiska och bara tänker på oss själv. Men vet du vad, det är precis det livet går ut på att tänka på sig själv i kärlek. Någon har stämplat det så att det ska vara något dåligt, för då kommer sympatin in.

Det är ingen bra kombination. Men empatin finns ännu högre och i större omfattning om vi får vara oss själva i vår egen storhet och i vårt rätta sanna jag vi kom hit från början att vara.

Jaa, tänk om vi kunde få vara det? Byta frekvens till en högre frekvens i medvetenhet och rikare på kärlek och förståelse så vi kan skapa det vi vill skapa.

Så det är bara att starta!

/Always & Forever

Lämna ett svar

Till startsidan